Gaśnica to urządzenie służące do gaszenia pożarów.
Stosowane są w samochodach, w obiektach użyteczności publicznej, domach jak i zakładach przemysłowych.
Zgodnie z przepisami gaśnice muszą być pomalowane na czerwony kolor.
Każda gaśnica powinna posiadać etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia.

Szansą na szybkie ugaszenie ognia jest prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w obiekcie, które zapewni skuteczną walkę z ogniem do momentu przybycia Straży Pożarnej. Miejsce w jakim powinny się znajdować powinno być łatwo dostępne. Gaśnice powinny być przymocowana specjalnym zaczepem na ścianie lub stać na podłodze w specjalnej objemce.

Każda gaśnica powinna być wyposażona w zawór samozamykalny, który umożliwia przerwanie wypływu środka gaśniczego w dowolnym momencie. Gaśnice zawierające ponad 3 kg środka gaśniczego powinny być wyposażone w wąż odpowiedniej długości, nie mniejszej niż 80% wysokości gaśnicy.
Czynnikiem napędowym w gaśnicach mogą być stosowane wyłącznie gazy niepalne (obojętne), takie jak azot, hel, argon itp.

Gaśnice mogą mieć różne kształty i wypełnienia, więc dla łatwiejszej orientacji, wprowadzono literowe oznaczenia określające jaki typ pożaru można nimi gasić.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:
A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
E – do gaszenia pożarów urządzeń pod napięciem oraz pożarów w okolicy urządzeń elektrycznych
F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).

Jak widać określona gaśnica może nie nadawać się do gaszenia konkretnego pożaru. Na szczęście nie trzeba kupować kilku gaśnic. W sprzedaży dostępne są gaśnice, które służą do gaszenia różnych grup pożarów np. ABC, BC, AF, ABF.

Według środka gaśniczego gaśnice podzielone są na:

- proszkowe

Gaśnica proszkowa przy pomocy niepalnego gazu wyrzuca drobny proszek gaśniczy, którego zadaniem jest odcięcie tlenu od płonącej powierzchni. Proszek może być węglanowy, który nada się do pożaru typu B i C lub fosforanowy, wtedy nadaje się do gaszenia pożarów typu A, B i C. Fosforanowe gaśnice posiadają większą odporność na wilgoć i wstrząsy. Gaśnice tego typu należą do najbardziej popularnych. Posługując się gaśnicą proszkową, należy zdać sobie sprawę z tego, że zagaszenie ruchomych części mechanicznych oraz komputerów i innych elektronicznych urządzeń może się wiązać ze stałym ich uszkodzeniem.

- CO2

Zwane powszechnie gaśnicami śniegowymi, ten typ gaśnic wykorzystuje skroplony dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężenia uzyskuje temperaturę -78 stopni Celsjusza i osadza się na powierzchni w postaci suchego lodu (stąd nazwa gaśnica śniegowa). Może być stosowany do urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem. Posłużenie się gaśnicą CO2 nie pozostawia śladów i można nią gasić pożary typu B, C i E. Nie można posługiwać się gaśnicami śniegowymi do gaszenia ludzi, gdyż niska temperatura może przyczynić się do poważnych obrażeń.

- wodne pianowe / płynowe

Środkiem gaśniczym gaśnic wodnych jest piana gaśnicza uwalniana dzięki sprężonemu gazowi. Gaśnice te nadają się do gaszenia pożarów A, B i F a wytworzona przez nie piana jest ekologiczna i łatwiejsza do sprzątnięcia niż proszek gaśniczy z gaśnic prochowych. Nie nadają się jednak one do zagaszania urządzeń elektrycznych pod napięciem, gdy woda wchodząca w skład piany przewodzi prąd. Są jednak nowoczesne rodzaje gaśnic wodnych, które są w stanie bezpiecznie gasić urządzania elektryczne do 1000 V przy zachowaniu odległości przynajmniej 1 metra. Gaśnice typu F służą do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących, np. tłuszcze zwierzęce czy oleje roślinne.
Ważną informacją jest fakt, że nie wolno gasić płonącego oleju wodą, ponieważ może to doprowadzić do tragedii.


Należy pamiętać, że typowe gaśnice do 9 kg środka gaśniczego mogą być nie wystarczające do ugaszenia szybko rozprzestrzeniającego się pożaru. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wezwać Straż Pożarną i w razie niebezpieczeństwa niezwłocznie opuścić pomieszczenie.