Poradnik

Na co zwrócić uwagę przy wyborze czujnika tlenku węgla?
Pamiętaj, aby zawsze kupować urządzenie nowe, oryginalnie zapakowane. Absolutnie odradza się kupowania czujników używanych, ponieważ nie wiadomo w jakich warunkach oraz jak długo były używane. Należy zwrócić uwagę na typ zastosowanego w urządzeniu sensora, który stanowi niejako serce urządzenie. Ma on istotny wpływ na trwałość oraz sposób działania całego urządzenia.

Jaki typ sensora jest najbardziej zalecany?
Rozwiązaniem zapewniającym stabilną i długotrwałą pracę urządzenia są tzw. sensory elektrochemiczne. Ich konstrukcja zapewnia odporność na różnego rodzaju źródła tzw. „fałszywych alarmów", takich jak kosmetyki czy chemia gospodarcza. Odporne są również na zmiany wilgotności, Działają w szerokim zakresie temperatur (od kilku stopni C do około 40’C) są odporne również na zmiany wilgotności. Posiadają wysoką dokładność dla całego zakresu wykrywania tlenku węgla.

Jakie inne typy sensorów się stosuje?
Jednym z alternatywnych rozwiązań, są tzw. sensory chemiczne. Charakteryzuje się krótszą żywotnością (ok dwóch lat), nie są odporne na wilgoć oraz mają ograniczony przedział temperatury pracy. Niższa dokładność wykrywania tlenku węgla powoduje, że może powodować występowanie tzw. "fałszywych alarmów". Kolejnym rozwiązaniem są tzw. sensory półprzewodnikowe. Urządzenia oparte o tego typu sensoru, muszą być zasilane z sieci elektrycznej. W czasie swojej pracy pobierają moc potrzebną do podgrzania warstwy tlenku cyny (do temp. ok. 500 C). Pojawienie się tlenku węgla w otoczeniu sensora, powoduje zmianę rezystancji, a w efekcie zadziałanie alarmu. Wadą tego typu sensorów jest obniżenie czułości wraz z upływem czasu oraz zmianą wilgotności.

Jakie Certyfikaty muszą posiadać czujniki czadu?
Na terenie naszego kraju nie ma obowiązku certyfikowania czujników tlenku węgla przed dopuszczeniem ich do sprzedaży. Zaleca się jednak, aby zwracać uwagę na posiadane przez urządzenia Certyfikaty.

Jakie są koszty eksploatacyjne czujnika CO?

Typowe urządzenia z sensorami elektrochemicznymi koszty zużycia energii elektryczne wynoszą zwykle około kilkunastu groszy. W przypadku większości urządzeń, koszt energii elektrycznej jest jedynym kosztem eksploatacyjnym. Urządzenia te nie wymagają specjalnych przeglądów czy kalibracji.

Ile czujników należy zastosować i gdzie należy je montować?
Liczba czujników i ich usytuowanie zależy przede wszystkim od układu budynku, ilości sypialni oraz lokalizacji urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla. Należy kierować się zasadą, że czujnik powinien znajdować się na każdym piętrze budynku, przede wszystkim w pobliżu sypialni. Czujniki należy również montować w pobliżu urządzeń, które mogą być źródłem czadu.

Jak są wymagania co do montażu czujników?

Czujniki powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby sygnał alarmowy w przypadku uruchomienia był słyszalny w możliwie każdym z pomieszczeń. Konkretna pozycja czujnika zależy od jego typu. W przypadku czujników tlenku węgla zaleca się ich montaż na ścianie na wysokości około 1,5 m nad podłogą oraz przynajmniej 2,5 m od urządzeń mogących być źródłem czadu.

Gdzie nie wolno montować czujników?
Czujników tlenku węgla nie wolno montować:

- na zewnątrz budynku.

- wewnątrz lub w pobliżu szaf.
- w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.
- bezpośrednio nad zlewem lub kuchnią.
- w pobliżu drzwi i okien oraz wszędzie tam gdzie działanie ich może być zakłócone przez ruch świeżego powietrza.
- w miejscach, które mogą być zasłonięte przez meble lub zasłony.
- w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżaj około 4 °C oraz może wzrosnąć powyżej około 40°C.
- w miejscach narażonych są na działanie kurzu lub brudu mogącego zablokować sensor.

Czy czujniki CO wykrywają inne gazy?
Typowe czujniki tlenku węgla wykrywają wyłącznie czad. Nie wolno stosować ich również jako alarmy dymowe. Aby zapewnić większe spektrum działania czujnika należy zastosować rozwiązanie 2w1 lub 3w1, które łączą funkcje kilku czujników.

Co należy zrobić gdy zadziała czujnik tlenku węgla?
Należy przede wszystkim zachować spokój. W większość przypadków zadziałanie czujnika (wzbudzenie alarmu) nie jest związana z bezpośrednim zagrożeniem życia, nie wolno jednak go lekceważyć. Czułość alarmów jest tak dobierana, aby reagowały na niewielkie stężenia CO nie zagrażające życiu i zdrowiu. Gdy pojawi się alarm tlenku węgla, w pierwszej kolejności należy zapewnić dopływ świeżego powietrza przez otwarcie okien. W dalszej kolejności należy sprawdzić czy osoby znajdujące się w pomieszczeniu nie uskarżają się na bóle i zawroty głowy, nudności, przemęczenie - symptomy zbliżone do grypy. Jeżeli wszyscy czują się dobrze, to nie ma bezpośredniej potrzeby wzywania pomocy medycznej. Po ustąpienie alarmu, należy niezwłocznie wezwać uprawnionego fachowca, który sprawdzi poprawność działania urządzeń, mogących być źródłem czadu, szczelność instalacji gazowej, kanałów kominowych oraz wentylacyjnych

Co można zrobić aby zminimalizować możliwość powstania tlenku węgla?
Należy przede wszystkim zacząć od regularnego sprawdzania poprawności działania urządzeń spalających paliwo. Należy również regularnie kontrolować szczelność instalacji gazowej, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych. Aby zapewnić jednak najwyższy poziom bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie czujniki, wykrywające tlenek węgla, ulatniający się gaz bądź dym

Jak dbać o czujniki?

Urządzeń nie wolno malować oraz czyścić żadnymi środkami chemicznych. Średnio raz w miesiącu, za pomocą miękkiej ściereczki, urządzenia należy usunąć kurz z pokrywy. W pobliżu czujników nie wolno rozpylać dezodorantów, odświeżaczy powietrza itp.